Ochrona i przetwarzanie danych, polityka prywatności.

Administratorem danych osobowych jest CZM Biologia Sp.z o.o.  z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Marcina z Wrocimowic 12G/20, kod 03-145, KRS 0000627272, NIP 9512416323, REGON 364946471. W każdej chwili możesz skontaktować się z nami pod adresem mail: biuro@czmbiologia.pl lub telefonicznie pod numerem: 609 310 159

Serwis i Administrator przykładają szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników. Dbamy o bezpieczeństwo udostępnianych Serwisowi danych osobowych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Ponadto sprawujemy stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczamy dostęp do danych w możliwie największym stopniu.

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego. Stosujemy wszelkie środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.

Użytkownik odpowiada za utrzymanie poufności swoich danych w postaci hasła i loginu.

Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych, poprawiania ich oraz usunięcia.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji umów sprzedaży i świadczonych usług.

Nie wykorzystujemy danych osobowych w celach marketingowych.

Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom niezapowiedzianych wiadomości. Zalicza się do nich informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania Serwisu (np. zmiany regulaminu) bądź też komunikaty systemu, dot. realizacji umów sprzedaży i usług.

Podawane przez Użytkownika w czasie rejestracji dane są wykorzystywane do kontaktu z Użytkownikiem w ramach świadczonych usług, związanych z realizacją zamówienia. Dane te mogą służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin warunki i przepisy prawne.

Dane Użytkowników nie będą sprzedawane ani udostępniane osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. Do danych osobowych moją dostęp wyłącznie: firmy dostarczające nam system do obsługi e-sklepu.

Dane Użytkowników mogą być udostępniane  właściwym organom wymiaru sprawiedliwości, na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Administrator zapewnia Użytkownikom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych jak również możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, a także jeśli wynika to z obowiązujących przepisów prawa.

Administrator i firmy dostarczające system do obsługi strony, wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami.

Użytkownicy mają możliwość przekierowania (link) do innych stron www. Treści zawarte na tych stronach są przedmiotem praw autorskich przysługujących ich twórcom i podlegają ochronie zgodnie z prawem autorskim. W związku z tym, że Administrator nie sprawuje kontroli nad witrynami osób trzecich, nie zatwierdza, nie dokonuje przeglądu i nie jest odpowiedzialny w szczególności za dostępność witryn osób trzecich. Użytkownik uznaje, że korzysta z witryn osób trzecich na własną odpowiedzialność oraz że Administrator nie jest odpowiedzialny za wszelkie szkody lub krzywdy poniesione w związku z korzystaniem z witryn, do których przekierowują odsyłacze zamieszczane przez Użytkowników w komentarzach. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści znajdujące się na stronie, do której przekierowuje zamieszczany przez niego w komentarzach odsyłacz.

Strona korzysta z technologii plików „cookies”. Informacje zbierane przy pomocy „cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Serwisu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z Serwisu, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Serwis nie odpowiada za zawartość plików „cookies” wysyłanych przez inne strony internetowe, do których umieszczone są odsyłacze na stronach Serwisu przez Użytkowników.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności, Użytkownicy mają możliwość bezpośredniego kontaktu z serwisem – mailowo lub telefonicznie.

Wszelkie zmiany w Polityce Prywatności będą publikowane na łamach strony wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać z nową datą. Niniejszy dokument ma charakter informacyjny.